Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm việc với Vụ Pháp chế về tình hình thực hiện Đề án 896

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm việc với Vụ Pháp chế về tình hình thực hiện Đề án 896 - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: CTTĐT)
(Cinet)- Chiều ngày 25/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã làm việc với Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ về triển khai thực hiện Đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 thuộc phạm vi quản lý dân cư của Bộ VHTTDL.
Theo đó, thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 896) phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, ngày 23/01/2014, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 196/QĐ-BVHTTDL thành lập Tổ Công tác và Tổ Thư ký thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ VHTTDL; đồng thời ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ VHTTDL giai đoạn 2014-2020 và Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2014.
Bộ VHTTDL cũng đã có Báo cáo kết quả hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ gửi Ban Chỉ đạo Đề án 896, kết quả hệ thống hóa thủ tục hành chính với tổng số 108 thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát theo Đề án 896, trong đó lĩnh vực du lịch có 31 thủ tục, thể dục thể thao có 01 thủ tục, nghệ thuật biểu diễn có 14 thủ tục, di sản văn hóa có 13 thủ tục, bản quyền tác giả có 07 thủ tục, văn hóa cơ sở có 07 thủ tục, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm có 13 thủ tục, điện ảnh có 01 thủ tục, thư viện có 03 thủ tục, văn hóa phẩm có 04 thủ tục, gia đình có 10 thủ tục, thi đua, khen thưởng có 04 thủ tục; tổng số mẫu đơn, khai thực hiện thủ tục hành chính là 120, trong đó có 100 mẫu đơn, 20 tờ khai; tổng số giấy tờ công dân là kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 31 giấy tờ.
Bên cạnh đó, vẫn còn có một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án: Bộ VHTTDL chưa thực hiện được việc tập huấn rà soát cho các đơn vị trực thuộc Bộ, chưa rà soát và đề án phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến khu dân cư. Nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc trên là do Bộ đang chờ Ban Chỉ đạo Đề án 896 của Chính phủ tập huấn. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Vụ Pháp chế đề xuất các nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái yêu cầu các đơn vị tiếp tục cập nhật các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Kiểm tra lại việc thành lập các tổ công tác Đề án 986 tại cơ quan, đơn vị mình, xây dựng kế hoạch hoạt động trong thời gian tiếp theo gửi Vụ Pháp chế tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ, đồng thời giao Vụ Pháp chế chuẩn bị tập huấn cho các đơn vị khi Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác