Thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục “ Điện ảnh”.

Thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục “ Điện ảnh”. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL  và 950/QĐ-BVHTTDL ngày 16/3 của Bộ VHTTDL về việc thực hiện  và ban hành kế hoạch pháp điển quy phạm pháp luật đề mục “ Điện ảnh”.
Theo đó, kế hoạch pháp điển quy phạm pháp luật đề mục “ Điện ảnh” nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, đúng lộ trình xây dựng Bộ pháp điển theo Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016.
Nội dung thực hiện pháp điển: Rà soát văn bản thuộc nội dung đề mục số 06 “Điện ảnh”; Thu thập văn bản thuộc nội dung của Đề mục “Điện ảnh” theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 63/2013/NĐ-CP); Xử lý, kiến nghị xử lý các quy phạm pháp luật về Điện ảnh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP; Tiến hành pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo đề mục số 06 “Điện ảnh”; Tổ chức tọa đàm phục vụ trực tiếp cho hoạt động pháp điển đề mục “Điện ảnh”.
Gửi Hồ sơ kết quả pháp điển theo đề mục đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP và hoàn thiện hồ sơ kết quả theo đề mục theo kết luận của Hội đồng thẩm định trình Bộ trưởng ký xác thực gửi Bộ Tư pháp theo quy định.
Pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành vào Đề mục Điện ảnh theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác