Thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020

(Cinet)- Ngày 26/8/2016, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã ký văn bản số 3376/BVHTTDL-DSVH  gửi Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.
 
Thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: bthcm.thuathienhue.gov.vn)

Theo đó, nhằm khắc phục tồn tại trong việc triển khai Quy hoạch trong những năm qua, Bộ VHTTDL đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, đầu tư và tạo điều kiện cho sự phát triển của các bảo tàng thuộc Bộ, ngành, tổ chức theo một số định hướng sau: cần tăng cường đầu tư kinh phí hợp lý cho việc chuẩn bị nội dung, thiết kế mỹ thuật trưng bày và thực hiện trưng bày bảo tàng đối với các dự án xây dựng bảo tàng mới; đối với trường hợp chưa có điều kiện đầu tư xây dựng bảo tàng mới cần ưu tiên tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật để chuẩn bị tiền đề cho việc xây dựng bảo tàng vào thời điểm thích hợp.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng theo định hướng tăng cường trưng bày hiện vật gốc, hạn chế việc sử dụng các tác phẩm hoặc tổ hợp nghệ thuật trong trưng bày để minh họa cho những nội dung trưng bày còn thiếu hoặc không có hiện vật gốc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trưng bày; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, trình diễn giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng. Tạo điều kiện cho các bảo tàng trực thuộc phối hợp và hỗ trợ các bảo tàng khác trong hệ thống bảo tàng Việt Nam tổ chức các hoạt động chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Bộ VHTTDL đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp thực hiện.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác