Thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại KCN, KCX

(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 120/BC-BVHTTDL báo cáo về thực trạng và cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX).
 
Thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại KCN, KCX - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: laodongthudo.vn)

Theo đó, để nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động, Bộ VHTTDL đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 về xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến 2020 và Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến 2030.

Như vậy, việc ban hành các chính sách, quy hoạch nhằm xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân đã được nhà nước đề ra. Tuy nhiên, việc cân đối ngân sách của các địa phương, bố trí vốn để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân tại các KCN chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tổ chức Công đoàn chưa ổn định về tổ chức và hoạt động chưa được nhà nước đầu tư kinh phí thường xuyên nên chưa phát huy được vai trò, tác dụng, chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động.

Về cơ sở vật chất, đến nay, cả nước có 295 KCN, KCX được thành lập với tổng diện tích tự nhiên gần 84 nghìn ha. Trong đó có 212 KCN, KCX đã đi vào hoạt động, thu hút gần 2.2 triệu công nhân lao động. Công tác xây dựng thiết chế văn hóa công nhân ở các KCN bước đầu được các địa phương, doanh nghiệp quan tâm, hiện nay cả nước đã có 28 Nhà văn hóa lao động cấp tỉnh; 20 Nhà văn hóa lao động cấp huyện; trên 100 Nhà văn hóa lao động trong các doanh nghiệp; gần 2.000 đội văn nghệ quần chúng của công nhân. Tuy nhiên, nhiều nơi đang bị xuống cấp trầm trọng, trang thiết bị cũ kỹ, không đồng bộ.

Về hoạt động, phần lớn công nhân lao động tại các KCN, KCX chưa được thụ hưởng đời sống văn hóa tương xứng với nhu cầu của họ. Theo số liệu báo cáo, hiện nay có 28% doanh nghiệp tổ chức các cuộc giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ; 31% doanh nghiệp tổ chức luyện tập, thi đấu thể thao; 49% doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 29% doanh nghiệp tổ chức tham quan du lịch; 21% doanh nghiệp duy trì hoạt động của các câu lạc bộ sở thích; thiếu trầm trọng cơ sở vật chất dành cho nuôi dạy, giáo dục con em công nhân lao động và thiết chế văn hóa để hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần công nhân lao động KCN, KCX và cụm công nghiệp.

Về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại KCN, KCX: Bộ Sẽ tiếp tục triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản, chính sách đã được phê duyệt; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào thời gian phù hợp với thời gian lao động của công nhân; Đẩy mạnh xã hội hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, câu lạc bộ trong các thiết chế văn hóa dành cho công nhân, người lao động; Bộ cũng đề nghị Chính phủ ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và thực hiện trách nhiệm xã hội của chủ doanh nghiệp đối với việc xây dựng đời sống văn hóa công nhân; Các KCN, KCX có thiết chế văn hóa, thể thao cần phối hợp với các Sở VHTTDL tại địa phương để xây dựng kế hoạch hàng năm về hướng dẫn, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao KCN, KCX;….

D.H (Tổng hợp: chinhphu.vn, VOV)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác