Tiến độ thành lập BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH

Tiến độ thành lập BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo tiến độ thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH.
Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH; Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BVHTTDL ngày 5/2/2013 của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH - Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH; Thực hiện Công văn số 1854/BCĐ-VPTTBCĐ ngày 21/5/2013 hướng dẫn khung thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp.
Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay trên phạm vi cả nước, việc kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa đồng đều. Nhiều tỉnh/thành đã thành lập xong Ban Chỉ đạo các cấp và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Bên cạnh đó, một số tỉnh/thành mới thành lập Ban Chỉ đạo ở một cấp; có tỉnh/thành đã thành lập xong Ban Chỉ đạo các cấp nhưng chưa thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.
Để đẩy mạnh việc kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH cấp tỉnh, cấp huyện. Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tiến độ thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng  thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH, trong đó nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện.
Báo cáo gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH theo địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội trước ngày 30/7/2014 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.
T.H     

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác