Tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014 - VB ban hành ngày 11/7

Tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014 - VB ban hành ngày 11/7 - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014.
Mục đích nhằm truyền thông quảng bá chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và một số giải pháp cấp bách; chủ đề và thông điệp ngày Dân số thế giới 11/7/2014; gắn công tác tuyên truyền dân số với xây dựng đời sống văn hóa với xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển bền vững.
Đồng thời, tiếp cận và tác động trực tiếp đến các đối tượng là người dân, người ở độ tuổi sinh đẻ về hệ lụy của việc sinh đẻ không có kế hoạch; việc nạo phá thai và sinh con ở tuổi vị thành niên. Tổ chức giao lưu trao đổi giữa nghệ sĩ với người dân, giữa nghệ sĩ với địa phương, tổ chức phát tờ rơi, tặng bao cao su...
Theo kế hoạch, nội dung các hoạt động bao gồm: Biểu diễn, tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các điểm công cộng (dàn dựng một chương trình biểu diễn nghệ thuật về phòng chống HIV/AIDS trong đó bao gồm các tiêu phẩm, ca, múa, nhạc, tấu, hài); Hội thảo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ ngành VHTTDL.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác