Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015

Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet)- Kế hoạch số 3661/KH-BCĐDS ngày 01/09/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015.
Thực hiện Quyết định số 4199/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc tổ chức tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 6 năm 2015.
Mục đích nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, tập quán sinh đẻ trong toàn xã hội; Giới thiệu các biện pháp thực hiện Kế hoạch hóa gia đình có hiệu quả và hướng đến làm thay đổi về nhận thức, những tập tục lạc hậu về sinh đẻ của người dân đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, thông qua các tác phẩm giúp người dân thấy được những hậu quả của việc không thực hiện tốt các chính sách, biện pháp về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ dẫn đến đói nghèo và các tệ nạn xã hội; Tuyên truyền các nội dung mới trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để phù hợp với tình hình mới.
Về hình thức tổ chức: Dàn dựng một Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tạp kỹ về phòng, chống ma túy, trong đó bao gồm: kịch ngắn, ca, múa, nhạc, tấu, hài.
Thành phần tham gia biểu diễn gồm: Học sinh, sinh viên các Trường văn hóa, nghệ thuật; Diễn viên chuyên nghiệp ở một số đơn vị nghệ thuật; Diễn viên không chuyên ở Phường, quận, Nhà Văn hóa nơi tổ chức biểu diễn.
Thời lượng chương trình 120 phút trong đó 90 đến 100 phút biểu diễn các tiết mục Tạp kỹ; 20 đến 30 phút giao lưu.
Số lượng buổi biểu diễn gồm 05 buổi.
Về tiến độ thực hiện: Trong tháng 8 xây dựng Kế hoạch chương trình, tổ chức luyện tập, tổng duyệt; tháng 9 tổ chức biểu diễn.
Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo Dân số AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan.
Về kinh phí thực hiện: Tại Mục 1, Quyết định số 4199/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác