Tổ chức “Chương trình hòa nhạc Hennessy” lần thứ 20.

Tổ chức “Chương trình hòa nhạc Hennessy” lần thứ 20. - ảnh 1
Chương trình “Hòa nhạc Hennessy lần thứ 20”
sẽ giới thiệu vở nhạc kịch “La Bohème”
(Cinet)- Quyết định số 1023/QĐ-BVHTTDL ngày 21/3 của Bộ VHTTDL về việc Tổ chức “Chương trình hòa nhạc Hennessy” lần thứ 20.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khâu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Yăn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết đinh số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngàỵ 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Bộ VHTTDL quyết định:
Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty cổ phần Phân phối Moet-Hennessy Việt Nam đón 27 nghệ sỹ và kỹ thuật viên (quốc tịch úc, Anh và Mỹ) thuộc Nhà hát Nhạc kịch Úc vào tổ chức biểu diễn vở nhạc kịch “La Bohème” của nhà soạn nhạc Puccini trong chương trình “Hòa nhạc Hennessy lần thứ 20”.
Thời gian: 20h00 ngày 10 tháng 4 năm 2016.
Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.
Về kinh phí: Công ty cổ phần Phân phối Moet-Hennessy Việt Nam chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Tố chức biếu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.Dung
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác