​Tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017”

(Cinet) - Ngày 17/1, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 196/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017”

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Công ty TNHH Một thành viên Võ Việt Chung tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017” từ ngày 01/6/2017 – 30/10/2017.
 
​Tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017” - ảnh 1
Hoa hậu đại dương 2014. Nguồn: kenh14.vn
Vòng Sơ tuyển khu vực miền Bắc tại Hà Nội diễn ra ngày 15/9/2017, khu vực miền Nam diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/9/2017.

Vòng Bán kết tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 07/10/2017.

Vòng Chung kết tổ chức tại Bình Thuận từ ngày 11/10/2017 đến ngày 28/10/2017 (đêm Chung kết tổ chức ngày 28/10/2017 tại Phan Thiết, Bình Thuận).

Bộ VHTTDL yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Võ Việt Chung thực hiện ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày ký ban hành Giấy phép. Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc vòng thi Bán kết, gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng thi Chung kết. Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm Chung kết, gửi kịch bản đêm Chung kết cuộc thi báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Võ Việt Chung tổ chức cuộc thi theo đúng nội dung Giấy phép; các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của Nghị đĩnh số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đề án tổ chức cuộc thi đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định của pháp luật có liên quan.

Việc thay đối các nội dung trong Đề án tổ chức cuộc thi, đơn vị tổ chức báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch. Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ về kết quả sau mỗi vòng thi hoặc đột xuất về công tác tổ chức cuộc thi./.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác