Tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Internet)
(Cinet)- Quyết định số 814/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3 của Bộ VHTTDL về việc Tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Chủ đề cuôc thi
“Cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch”.
Nội dung cuộc thi
Nội dung kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính.
Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đề xuất bổ sung danh mục thủ tục hành chinh, nội dung thủ tục hành chính chưa được công bố tại Quyết định số 3637/QĐ-BVHTTDL ngàỵ 26/10/2015; rà soát, đề xuất bổ sung các nội dung còn thiếu, chưa được công bố, bãi bỏ những nội dung công bố không đúng tại Quyết đinh số 3637/QĐ- BVHTTDL ngày 26/10/2015.
Đưa ra sáng kiến loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của tổ chức, cá nhân.
Đề xuất đơn giản hóa quy trình thực hiện các quy định về thủ tục hành chính.
Những sáng kiến khác về cải cách thủ tục hành chính.
Hình thức
Thi viết trên giấy A4.
Người dự thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.
Đề xuất các sáng kiến, các mô hình, giải pháp thiết thực về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch cả ở cấp trung ương và địa phương (khuyến khích các bài viết có ảnh minh họa).
Đối tượng dự thi
Cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Cá nhân là công dân Việt Nam.
Tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.Tiêu chí đánh giá
Các bài dự thi được đánh giá theo các tiêu chí sau:
Bài dự thi phải thể hiện trung thực, đầy đủ, chính xác các thông tin; bài dự thi phải thể hiện sự đầu tư nghiểm túc của người dự thi.
Các giải pháp được đề xuất trong bài dự thi mang tính sáng tạo, có tác dụng cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu quản lý nhà nước.
Ý tưởng, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính có tính khả thi cao, mô hình có thể nhân rộng để áp dụng cho nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam.Cuộc thi là hình thức sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp thiết thực đối với cán bộ, công chức và mọi cá nhân, tổ chức khác; là hình thức tuyên truyền nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó vận động sự tham gia của mọi tố chức, cá nhân trên toàn quốc tham gia vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch đê không những tuyên trnyên, phổ biến thủ tục hành chính đến tổ chức, cá nhân mà còn đưa ra giải pháp thiết thực cải cách thủ tục hành chinh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác