Tổ chức Cuộc thi và triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường”.

Tổ chức Cuộc thi và triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường”. - ảnh 1
Tổ chức Cuộc thi và triển lãm tranh, ảnh cho học sinh,
sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường”. (Ảnh: Interrnt)
(Cinet)- Kế hoạch số 1429/KH-BVHTTDL ngày 27/4 của Bộ VHTTDL về việc Tổ chức Cuộc thi và triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường”.
Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngàỵ 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường”.
Mục đích:
Tổ chức thành công Cuộc thi và Triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên chủ đề “Nét đẹp đời thường” lần thứ nhất, chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2016;
Thông qua Cuộc thi và triến lãm, tạo một sân chơi lành mạnh, có tính giáo dục cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng, vun đắp, định hướng các em học sinh, sinh viên hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ; khuyến khích khả năng sáng tạo nghệ thuật của các em thông qua hoạt động vẽ tranh, chụp ảnh.
Cuộc thi thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của học sinh, sinh viên; có sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan hữu quan và sự quan tâm quảng bá của truyền thông.
Thời gian tổ chức: cuối tháng 3/2016
Địa điếm: tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Thành phần tham dự: Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; 30 báo/truyền hình Trung ương và Hà Nội; Ban giám hiệu, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện học sinh, sinh viên một số trường Đại học, Trung học cơ sở tiêu biểu tại Hà Nội.
Nội dung hoạt động gồm:
Gửi Thông báo Thể lệ và triển khai tuyên truyền, quảng bá thông tin về cuộc thi trên toàn quốc: Gửi Thông báo Thể lệ: cuối tháng 3/2016, đầu tháng 4/2016
Thực hiện tuyên truyền, quảng bá thông tin về cuộc thi trên toàn quốc (Có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá và vận động xã hội hóa riêng)
Thu nhận tác phẩm và chấm chọn tác phẩm:
Đợt I: nhận và chấm ảnh chụp tác phẩm mỹ thuật và ảnh mẫu tác phâm nhiếp ảnh qua mạng internet vào tháng 9/2016
Đợt II: nhận và chấm tác phẩm trực tiếp: tháng 10/2016
Khai mạc triển lãm và trao giải thưởng:
Thời gian khai mạc: cuối tháng 11/2016 vào dịp Kỷ niệm ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam.
Địa điểm: tại Hà Nội
Triển lãm diễn ra trong 1 tuần
Trả tác phẩm mỹ thuật cho tác giả sau khi triển lãm kết thúc. Thời gian: 10 ngày sau khi kết thúc triển lãm.
Bộ VHTTDL chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẩn trương dự thảo các văn bản có liên quan trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét phê duyệt và tố chức thực hiện công việc sau khi được phê duyệt.
Đề nghị các đơn vị, Ban, Bộ, Ngành hữu quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt Cuộc thi và Triển lãm theo Kế hoạch.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các đơn vị trao đổi với thường trực Ban Tổ chức để kịp thời xem xét, giải quyết.
Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thường trực tổng họp, định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ; tham mưu lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo giao bổ sung nhiệm vụ hoặc điều chỉnh kế hoạch khi có phát sinh.
T.Dung

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác