Tổ chức cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình

Tổ chức cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Kế hoạch số 1751/KH-BVHTTDL ngày 17/5/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.
Theo đó, căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.
Cuộc thi nhằm phát hiện và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ đó đẩy mạnh sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.
Về cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Tác giả hoặc tập thể tác giả ngoài nhận được phần thưởng tương ứng với giải thưởng còn được nhận Giấy chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Về tiến độ thực hiện: Xây dựng công văn phối hợp, thành lập Ban tổ chức, xây dựng quy chế, thể lệ cuộc thi được thực hiện trong tháng 5. Tháng 6 sẽ tổ chức họp báo phát động cuộc thi viết, tháng 10 và tháng 11 thành lập Hội đồng chấm giải. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố và trao giải thưởng vào cuối tháng 11.
Tạp chí Gia đình và Trẻ em sẽ phối hợp tổ chức cuộc thi viết về tấm gương điển hình trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em.
Vụ gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em; Chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua và Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Tạp chí Gia đình và Trẻ em xây dựng quy chế, thể lệ cuộc thi.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thông tin rộng rãi.
Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Vụ Gia đình tổ chức triển khai Kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác