Tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

Tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 2857/BVHTTDL-VHCS ngày 17 tháng 7 năm 2015 về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đó, Bộ yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và phối hợp các sở, ban, ngành triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).
Các Sở cần bám sát nội dung Hướng dẫn số 157-HD/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2015, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan cụm cổ động, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, màn hình cổ động trước, trong và sau dịp kỷ niệm, hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc; các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền kỷ niệm. Qua đó khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đề cao tinh thần đoàn kết dân tộc; đồng thời phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền của địa phương với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, có sức lan tỏa rộng rãi; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Bên cạnh đó, các Sở VHTTDL các tỉnh cần chỉ đạo kịp thời các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch để phục vụ nhân dân, tạo không khí phấn khởi thiết thực, an toàn; tổ chức chiếu phim về đề tài cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các kênh truyền hình của tỉnh, thành phố và tại các rạp chiếu phim, các đội chiếu bóng lưu động.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác