Tổ chức Hội nghị Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ- CP của Chính phủ

Tổ chức Hội nghị Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ- CP của Chính phủ - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Kế hoạch số 576/KH-BVHTTDL ngày 29/02/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị “Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ- CP của Chính phủ và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP”.
Mục đích của Hội nghị nhằm quán triệt tinh thần của Nghị quyết số 40/NQ-CP về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh văn hóa, thể thao, du lịch và triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Phổ biến kinh nghiệm của Bộ VHTTDL trong việc thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đầu tư, liên kết của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương xã hội hóa. Xin ý kiến các địa phương về: Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
Hội nghị tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội - Đà Nẵng - thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/3/2016.
Hội nghị tập trung quán triệt tinh thần đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trao đổi kinh nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc giao kế hoạch, dự toán cho đơn vị sự nghiệp thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ. Trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện liên kết, hợp tác đầu tư của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kinh nghiệm tổ chức quy trình phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ được áp dụng cho các đơn vị được lựa chọn thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động. Đồng thời xin ý kiến góp ý về: Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
Về các báo cáo tổng hợp: Báo cáo viên của Bộ Tài chính trình bày về chủ đề “Những yêu cầu cơ bản về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Nghị quyết số 40/NQ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ”; Báo cáo của lãnh đạo Vụ KHTC về chủ đề “Kinh nghiệm triển khai thí điểm đổi mới cơ chế hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP và liên kết, hợp tác đầu tư theo chủ trương xã hội hóa của các đơn vị sự nghiệp công lập ”; Báo cáo của Cục Nghệ thuật biểu diễn “Kinh nghiệm tổ chức quy trình phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ được áp dụng cho các đơn vị trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuận được lựa chọn thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động”.
Vụ Kế hoạch, Tài chính trình bày “Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch”.
Tham luận của các đơn vị theo chủ đề của hội nghị, gồm có: Nhà hát Nghệ thuật đương đại; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam; Trung tâm Chiếu phim quốc gia; Nhà hát Tuổi trẻ; Nhà hát múa Rối Việt Nam; Ban quản lý Nhà hát Lớn; Khu liên hợp Thể thao quốc gia.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác