Tổ chức Hội nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số được phong tặng NSND, NSƯT, NNƯT

Tổ chức Hội nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số được phong tặng NSND, NSƯT, NNƯT - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Kế hoạch số 489/KH-BVHTTDL ngày 23/02/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số được phong tặng NSND, NSƯT, Nghệ nhân ưu tú... và Hội thảo về giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn phát huy di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2016.
Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 25/3/2016 đến 27/3/2016) tại Hà Nội. Trong đó, ngày 25/3 sẽ tổ chức Hội nghị-Hội thảo tại trụ sở Bộ VHTTDL, ngày 26/3, đoàn thăm quan và giao lưu tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, ngày 27/3, đoàn thăm quan một số địa điểm di tích lịch sử tại Hà Nội.
Đối tượng tham gia là những văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số đang công tác tại các cơ quan, đơn vị ngành văn hóa; lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; nghệ nhân dân gian người dân tộc thiểu số.
Mục đích tổ chức Hội nghị nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò, trách nhiệm của các văn nghệ sỹ, nghệ nhân các dân tộc thiểu số nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn bảo yệ và phát triển bền vững đất nước. Xây dựng nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nâng cao về giá trị Chân - Thiện - Mỹ trong sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của các tầng lớp nhân dân trong đời sống xã hội.
Nội dung của Hội nghị nhằm xác định nội dung bảo tồn các giá trị di sản văn hóa văn học nghệ thuật truyền thống của các dân tộc ra khỏi tình trạng có nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa. Xác định giải pháp hữu hiệu, cơ chế chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học nghệ thuật trong sáng tác nâng cao chất lượng nền văn hóa nghệ thuật nước nhà, phát huy những giá trị văn học truyền thống của đồng bào dân tộc thiếu số. Tổ chức cho các văn nghệ sỹ, nghệ nhân người dân tộc thiểu số gặp gỡ giao lưu văn nghệ, trao đổi về kinh nghiệm sáng tác và giới thiệu các tác phẩm của mình, động viên khích lệ các văn nghệ sỹ đang hoạt động ở lĩnh vực, văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Lấy ý kiến của các vãn nghệ sỹ, các chuyên gia những tác giả gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số về giải pháp cụ thể để bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số. Giao lưu với đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Phổ biến, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển nền kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác