Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (2011-2015)

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (2011-2015) - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 4212/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (2011-2015); Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (2011-2015); Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.
Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thành lập Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo và xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu, chương trình, nội dung Hội nghị - Hội thảo.
Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác