Tổ chức Hội nghị - Tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014

Tổ chức Hội nghị - Tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014 - ảnh 1
Hội nghị - Tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2011.
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3226/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị - Tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014.
Theo đó, Hội nghị - Tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2014 tại thành phố Cần Thơ, do Vụ Thi đua, Khen thưởng chủ trì.
Nội dung của Hội nghị - Tập huấn nhằm phổ biến những quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trong Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; các Nghị định hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân; Nghị định quy định xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; Nghị định quy định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và các Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.
Bộ VHTTDL giao Vụ Thi đua, Khen thưởng phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí để tổ chức Hội nghị tập huấn trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác