Tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo năm 2015

Tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo năm 2015 - ảnh 1
Múa dân gian. (Ảnh: Internet)
(Cinet)- Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo năm 2015 và triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo năm học 2016-2017 khối các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch sẽ được tổ chức vào ngày 28,29/4 tại thành phố Đà Nẵng.
Tại Quyết định số 1425/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2016, Bộ VHTTDL giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
Hội nghị-Hội thảo tổ chức nhằm mục đích tập trung tổng kết, đánh giá toàn diện công tác đào tạo năm 2015 và triển khai kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm học 2016-2017 trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo các chuyên đề chuyên sâu. Cụ thể: Những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo năm học 2016-2017 trong các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; thực trạng và giải pháp. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ tại các Hội nghị-Hội thảo về đào tạo theo Thông báo kết luận sổ 185, 178, 703/TB-VP của Văn phòng Bộ VHTTDL. Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thông báo số 61/TB-VPCP ngày 31/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tai Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy định chế độ làm việc của giảng viên các ngành năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mở mã ngành, về xác định chỉ tiêu tuyển sinh... đề xuất, xác định các ngành/chuyên ngành gần trong các lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao. Rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của các cơ sở đào tạo tiến tới đạt chuẩn theo quy định; Công tác quản lý học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng đào tạo. Nghiên cứu, triển khai xây dựng khung trình độ quốc gia khối ngành Văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017.
Thành phần tham dự Hội nghị-Hội thảo gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ VHTTDL; các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch; các Viện nghiên cứu trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch; đại diện các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; các phóng viên báo đài. Số lượng đại biểu tham dự khoảng 150 đến 180 đại biểu.
T.H 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác