Tổ chức Hội thảo “Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam”

Tổ chức Hội thảo “Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam” - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 602/QĐ-BVHTTDL ngày 26/02/2016 của Bộ VHTTDL cho phép Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội thảo “Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam”.
Theo đó, căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định Số 1436/QĐ-BVHTTDL ngày 06/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả; Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả. Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội thảo “Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh vào một ngày trong Quý II năm 2016.
Về kinh phí, Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm chi phí hội trường, thù lao báo cáo viên, thù lao đại biểu, in tài liệu, văn phòng phẩm, chi phí đi lại, công tác phí trong nước của ban tổ chức và các chi phí liên quan khác. Các chi phí trên trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Cục Bản quyền tác giả.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác