Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”

Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” - ảnh 1
(Ảnh minh họa : Nguồn Internet)
(Cinet)- Quyết định số 2963/QĐ-BVHTTDL ngày 01/09/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”. 
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Bộ VHTTDL giao Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan chức năng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam’’ theo Kế hoạch số 2061/KH-BVHTTDL ngày 26/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015, tại tỉnh Tuyên Quang.
Thời gian tổ chức hội thảo từ ngày 25-26 tháng 9 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.
Kinh phí tổ chức Hội thảo được trích từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2015 của Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).
Viện Âm nhạc có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả Hội thảo bằng văn bản về Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch sau 15 ngày kết thúc Hội thảo.
Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái diễn ra trên quy mô cấp toàn quốc, tập trung vào các tỉnh có dân tộc Tày, Nùng, Thái có loại hình nghệ thuật hát Then, đàn Tính, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắc Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai.
Liên hoan là dịp để quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch, các giá trị di sản văn hóa, cụ thể là di sản và loại hình nghệ thuật dân gian Hát Then, Đàn Tính của các địa phương. Đồng thời là cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên của các dân tộc Tày, Nùng, Thái gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, giới thiệu, phát huy những giá trị, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc mình. Qua đó tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã bao đời nay gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân các vùng có nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính; làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tiến bộ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác