Tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực”

Tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực” - ảnh 1
Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng
chuẩn quốc gia và khu vực là một yêu cầu lớn trong bối cảnh hội nhập quốc tế hôm nay.
(Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)
(Cinet) - Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực” do Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sẽ diễn ra trong 03 ngày cuối tháng 6/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1404/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực”.
Hội nhập quốc tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Ngày 31/12/2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành  lập với mục đích hình thành một khu vực kinh thế ASEAN ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư sẽ được chu chuyển tự do… Việt Nam là một trong 10 thành viên của AEC. Việc trở thành thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với các ngành, các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đặc biệt là vấn đề nhân lực và đào tạo nhân lực của ngành sao cho đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập trong giai đoạn mới.
Đứng trước bối cảnh quốc tế chung đó, Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực” với mục đích đánh giá thực trạng mức độ chủ động hội nhập và kết quả đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực thời gian vừa qua của các cơ sở đào tạo bao gồm các điều kiện về cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ, chương trình giáo trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, công nhận bằng cấp, chứng chỉ…, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực làm cơ sở cho Bộ VHTTDL có những chỉ đạo phùhợp, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực của ngành đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.
Hội thảo có sự tham dự của đại diện  các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao; đại diện lãnh đạo, trưởng phòng đào tạo, trưởng phòng hợp tác quốc tế các cơ sở đào tạo, cán bộ giảng viên làm công tác đào tạo hoặc hợp tác quốc tế; đại diện một số đơn vị sử dụng nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch cùng các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia viết bài tham lụân cho Hội thảo.
Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận một số chuyên đề, gồm: Thực trạng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và hội nhập quốc tế tại các cơ sở đào tạo; Giới thiệu khái quát về Dự thảo Khung trình độ quốc gia; chuẩn bị của các cơ sở đào tạo nhằm triển khai Khung trình độ quốc gia; đánh giá tính chủ động, mức độ hiệu quả việc hội nhập quốc tế của các cơ sở đào tạo; những thuận lợi, khó khan trong quá trình triển khai hội nhập quốc tế đối với các cơ sở đào tạo VHNT, TDTT và DL, cơ hội thách thức trong thời gian tới; Đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Khung trình độ quốc gia và chủ động  đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong đào tạo đối với từng lĩnh vực Bộ đang quản lý.
KA
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác