Tổ chức Hội thảo Xã hội hóa đào tạo âm nhạc

Tổ chức Hội thảo Xã hội hóa đào tạo âm nhạc - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet) Quyết định số 1424/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2016 của Bộ VHTTDL. về việc tổ chức Hội thao Xã hội hóa đào tạo âm nhạc.
Hội thảo do Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Hội thảo Xã hội hóa đào tạo âm nhạc được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá thực trạng những thuận lợi, khó khan trong việc dạy và học âm nhạc, gồm: nhạc lý, thanh nhạc, các nhạc cụ của Việt Nam và nước ngoài của các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy âm nhạc. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp điều chỉnh, bổ sung văn bản quy định về việc xã hội hóa đào tạo âm nhạc phù hợp với tình hình thưc tế, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo tính khả thi và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức dạy âm nhạc theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tổ chức dạy âm nhạc nhằm phát huy giá trị âm nhạc dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa âm nhạc thế giới, nâng cao thẩm mỹ âm nhạc trong quần chúng, góp phần bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý rà soát, đánh giá về nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức cá nhân tham gia tổ chức dạy âm nhạc, như: Trình độ chuyên môn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy âm nhạc; công tác xã hội hóa đào tạo âm nhạc; đánh giá thực trạng, công tác tuyển sinh, đào tạo âm nhạc trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; tạo nguồn và tiêu chí tuyển chọn các ngành/chuyên ngành trong lĩnh vực âm nhạc, trên cơ sử đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đầu vào và thu hút nguồn tuyển nhằm xã hội hóa công tác đào tạo âm nhạc. Hội thảo được tổ chức còn tạo điều kiện để các cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thào và Du lịch các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương và các chuyên gia, nhà  khoa học, các tổ chức, cá nhân trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo âm nhạc ở nước ta hiện nay.
Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách trực tiếp lĩnh vực âm nhạc của Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia dạy âm nhạc ở các tỉnh/thành; đại diện lãnh đạo và phụ trách phòng đào tạo, khoa âm nhạc các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật trong cả nước; các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực âm nhạc và văn hóa nghệ thuật; Vụ Đào tạo
Theo kế hoạch, Hội thảo Xã hội hóa đào tạo âm nhạc sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong 02 ngày cuối tháng 5 năm 2016.
K.Anh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác