Tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - ảnh 1
(Cinet)- Kế hoạch số 2896/KH-BVHTTDL ngày 20/7/2015 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8-2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015).
Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015);
Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015);
Sau khi thống nhất với Ban, Bộ, ngành Trung ương có liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Kế hoạch tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Theo đó, buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc  9h00 ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội với khoảng 250 người tham gia.
Chủ trì họp báo, dự kiến mời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Quốc phòng; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
Thành phần dự họp báo, gồm: thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; đại diện Lãnh đạo Tiểu ban Diễu binh, Diễu hành; Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân Việt Nam Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh cảnh vệ Bộ Công an; cơ quan ngoại giao nước ngoài tại TP. Hà Nội; phóng viên các cơ quan báo chí của Việt Nam (do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông lập danh sách và mời); đại diện phóng viên các cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam (do Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao lập danh sách và mời); bộ phận Thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Họp báo nhằm giới thiệu rộng rãi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kì mới; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, thi đua lập thành tich chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII.
Nội dung họp báo cần bám sát đề cương, hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, nội dung các hoạt động cần được giới thiệu cụ thể, rõ ràng, thuận tiện cho công tác tuyên truyền, đưa tin.
Việc tổ chức họp báo cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, chu đáo, phù hợp với việc tuyên truyền sự kiện chính trị lớn được tổ chức cấp quốc gia; các cơ quan/đơn vị tham gia tổ chức họp báo có sự chủ động và chuẩn bị kỹ càng.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác