Tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch- Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện.

Tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch- Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Internet)
(Cinet)- Quyết định số 96/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01 của Bộ VHTTDL về việc Tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch- Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020.
Giao Vụ Thư viện phối hợp với Văn phòng Bộ tổ cuhức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020.
Thời gian: ngày 15/01/2016.
Địa điểm: Văn phòng Bộ VHTTDL.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác