Tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm hợp tác trong lĩnh vực đào tạo du lịch giữa Việt Nam và Luxembourg

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm hợp tác trong lĩnh vực đào tạo du lịch giữa Việt Nam và Luxembourg - ảnh 1
 
(Cinet)- Văn bản số 731/BVHTTDL –VP ngày 11/03 của Bộ VHTTDL về việc Tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm hợp tác trong lĩnh vực đào tạo du lịch giữa Việt Nam.
Trả lời Tờ trình số 11/TTr-CĐDLH ngày 09.3.2016 của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm hợp tác trong lĩnh vực đào tạo du lịch giữa Việt Nam và Luxembourg, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Giao Hội đồng Hiệu trưởng khối các trường cao đẳng du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế chủ trì tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm hợp tác trong lĩnh vực đào tạo du lịch giữa Việt Nam và Luxembourg.
Việc tổ chức Lễ kỷ niệm gọn nhẹ, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí, tuân theo các quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22.7.2010 của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29.10.2013 của Chính phủ, Công văn số 4161 /BVHTTDL-VP ngày 23.11.2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các văn bản liên quan về thực hiện và hướng dẫn đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, giảm tần suất, quy mô tố chức các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.
Hội đồng Hiệu trưởng khối các trường cao đẳng du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế xây dựng kế hoạch cụ thể, dự kiến thành phần đại biếu, khách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Luxembourg báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Kinh phi phục vụ Lễ Kỷ niệm đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính và huy động các nguồn xã hội hóa.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác