Tổ chức lớp tập huấn về công tác BVMT trong lĩnh vực VHTTDL tại Lào Cai

Tổ chức lớp tập huấn về công tác BVMT trong lĩnh vực VHTTDL tại Lào Cai - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: Báo Lào Cai)
(Cinet)- Quyết định số 1817/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường: Tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai.
Lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai dự kiến tổ chức từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2016 tại Thành phố Lào Cai dưới sự chủ trì của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp cùng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.
Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ ở cơ sở, các ban quản lý di tích, ban quản lý khu, điểm du lịch, các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường và góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trong công tác quản lý bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tập trung vào hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Nội dung tập huấn gồm việc: Phổ biến, nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan (Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT và Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015...); Tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế và học tập kinh nghiệm bảo vệ môi trường tại một số điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường du lịch, lễ hội và di tích của tỉnh Lào Cai.
Khung chương trình tập huấn gồm 6 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động tổ chức lễ hội, phát triển du lịch bền vững, bảo vệ phát huy giá trị di tích;  Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường trong kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật; Kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ thực tiễn của các địa phương (nơi tổ chức tập huấn); Khảo sát thực tế tại địa phương nơi tiến hành tổ chức lớp tập huấn.
Thành phần đại biểu tham dự gồm có: đại diện UBND tỉnh Lào Cai; Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ VHTTDL; Lãnh đạo Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang.
Số lượng học viên tham dự tập huấn dự kiến là 210 người.
D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác