Tổ chức lớp tập huấn về phương pháp sư phạm giảng dạy múa Dân gian dân tộc cho giảng viên, giáo viên các trường Văn hoá Nghệ thuật trên toàn quốc

Tổ chức lớp tập huấn về phương pháp sư phạm giảng dạy múa Dân gian dân tộc cho giảng viên, giáo viên các trường Văn hoá Nghệ thuật trên toàn quốc - ảnh 1
(Ảnh: Hà Tuấn)
(Cinet)- Kế hoạch số 3490/KH-BVHTTDL ngày 24/8 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức lớp tập huấn về phương pháp sư phạm giảng dạy múa Dân gian dân tộc cho giảng viên, giáo viên các trường Văn hoá Nghệ thuật trên toàn quốc.
Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Vụ Đào tạo mở lớp tập huấn kiến thức về phương pháp sư phạm giảng dạy múa Dân gian dân tộc cho giảng viên, giáo viên các trường Văn hoá Nghệ thuật trên toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn như sau:
Tên lớp tập huấn: “Tập huấn về phương pháp sư phạm giảng dạy múa Dân gian dân tộc giảng viên, giáo viên các trường Văn hoá Nghệ thuật trên toàn quốc”.
Mục đích của lớp tập huấn: Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ của Bộ Chính trị “về tiếp tục phát triển văn hoá, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Đề án Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của các trường văn hóa nghệ thuật trong cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp Tập huấn kiến thức về phương pháp sư phạm giảng dạy múa Dân gian dân tộc cho giảng viên, giáo viên các trường Văn hoá Nghệ thuật trên toàn quốc”, nhằm cung cấp cho học viên các chuyên đề về kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành múa Dân gian dân tộc để đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội; đồng thời nâng cao kiến thức nghiệp vụ sư phạm trong lĩnh vực Múa.
Yêu cầu: Chuẩn bị kỹ nội dung, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực, ngoài ra tạo điều kiện để cán bộ giảng viên, giáo viên các trường văn hoá nghệ thuật được học tập, bồi dưỡng, chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm theo quy định của luật Giáo dục Đại học, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy.
Thời gian tổ chức lớp tập huấn từ ngày 28/9/2015 đến ngày 3/10/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối tượng: Là giáo viên, giảng viên, đang giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khối Văn hoá nghệ thuật trên toàn quốc.
Nôi dung: Đảm bảo thời lượng kiến thức liên quan đến phương pháp sư phạm giảng dạy các ngành văn hoá nghệ thuật, nội dung các chuyên đề do các chuyên gia xây dựng gồm các chuyên đề chung và chuyên đề chuyên sâu cho từng chuyên ngành, dự kiến: Cung cấp cho học viên các chuyên đề về kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy chuyên ngành Múa; Kiến thức nghiệp vụ sư phạm trong lĩnh vực Múa Dân gian dân tộc.
Theo kế hoạch, kinh phí để mở lớp tập huấn trên được trích từ nguồn kinh phí năm 2015 chi tại chi tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020).
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác