Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2349/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2015 về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Pháp chế tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2014/TT-BTP, Thông tư số 05/2014/TT-BTP, Thông tư số 19/2014/TT-BTP; Tăng cường năng lực nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và các cán bộ tại các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính của các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng.
Dự kiến, lớp tuận huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 11,12/8/2015 tại Khách sạn Hồng Hà (204 Trần Quang khải, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) với 70 đại biểu tham dự.
Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm có: Lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ có thủ tục hành chính; cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cán bộ, công chức của các Vụ có thủ tục hành chính tại Tổng cục TDTT; cán bộ, công chức của các phòng có thủ tục hành chính tại văn phòng và các Cục, Vụ.
Các nội dung chính sẽ được nêu ra tại buổi tập huấn: Tổng quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo các văn bản(Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2014/TT-BTP, Thông tư số 05/2014/TT-BTP, Thông tư số 19/2014/TT-BTP); các nội dung, yêu cầu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Cho ý kiến về quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Công bố thủ tục hành chính; Công khai thủ tục hành chính; rà soát thủ tục hành chính; Lập sơ đồ nhóm thủ tục hành chính; Tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; Niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan; Phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính; Kỹ năng viết báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành. Thực hành trên máy về viết báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Thực hành các bài tập tình huống.
Việc tổ chức tập huấn sẽ góp phần tăng cường năng lực nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và các cán bộ tại các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính của các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng đồng thời trao đổi thực tế kinh nghiệm thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao tham mưu của các cán bộ, công chức tại các đơn vị.
Sau tập huấn, cán bộ, công chức sẽ có thêm các kiến thức, kỹ năng và điều kiện tham gia có hiệu quả vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác