Tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm về quản lý di sản văn hóa

Tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm về quản lý di sản văn hóa - ảnh 1
Cinet) – Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3522/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10 về việc Tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm về quản lý di sản văn hóa.
Theo Quyết định, Cục Di sản Văn hóa sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin Bảo tàng Việt Nam” và phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể” cho các bảo tàng trên toàn quốc và các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý di sản văn hóa phi vật thể thuộc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Thời gian triển khai việc tập huấn trong 02 tháng: tháng 11 và tháng 12 năm 2014.
Việc triển khai thực hiện tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm về quản lý di sản văn hóa sẽ giúp các bảo tàng các các đơn vị quản lý di sản tập hợp đầy đủ thông tin, cũng như nắm bắt tình hình, thực trạng di sản cụ thể hơn từ đó có hướng quản lý, bảo tồn khoa học.
NLH
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác