Tổ chức Tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoat đông văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Tổ chức Tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoat đông văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 3198/QĐ-BVHTTDL ngày 24/9 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch Tổ chức Tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoat đông văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
Để tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Bộ Công an xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.
Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2487/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 7 năm 2015 về việc soạn thảo Thông tư liên tịch, theo đó giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư liên tịch trình Bộ trưởng trong quý 1/2016, đồng thời Bộ trưởng cũng ban hành Quyết định số 2697/QĐ- BVHTTDL ngày 12 tháng 8 năm 2015 thành lập Tổ biên tập giúp việc Lãnh đạo Bộ soạn thảo Thông tư liên tịch trên.
Để triển khai công việc một cách có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước, thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xâỵ dựng Kế hoạch tổ chức Tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, cụ thể như sau:
Nội dung kế hoạch:
Trao đổi, thảo luận về toàn bộ dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó tập trung các vấn đề gồm: phạm vi, đối tượng điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối họp, nguyên tắc và nội dung trao đổi thông tin, các vấn đề phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước; Kỹ thuật trình bày các quy định của dự thảo Thông tư.
Đối tượng tham dự
Lãnh đạo Ban quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam, các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an; Một số chuyên gia; Cán bộ, công chức Vụ Pháp chế; Lãnh đạo và công chức một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Thành phần dự kiến khoảng 80-100 người cho một buổi tọa đàm.
Thời gian, địa điểm: Tổ chức 2 cuộc tọa đàm.
Cuộc thứ nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hội trường Cục Công tác phía Nam, 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2015;
Cuộc thứ hai tổ chức tại khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Thời gian dự kiến cuối tháng 10 năm 2015.
Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế
Đơn vị phối hợp: Văn Phòng Bộ
Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì tổ chức Tọa đàm, chuẩn bị về nội dung và công tác tổ chức tọa đàm.
Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức tọa đàm, phối họp với Vụ Pháp chế trong công tác chuẩn bị, phục vụ tọa đàm trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác