Tổ chức triển lãm ảnh “65 năm lịch sử các đoàn Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào”

Tổ chức triển lãm ảnh “65 năm lịch sử các đoàn Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào” - ảnh 1
Ảnh minh họa (T.T)
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2014 về việc Tổ chức triển lãm ảnh “65 năm lịch sử các đoàn Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào”, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Văn bản căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm ảnh “65 năm lịch sử các đoàn Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào”, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Thời gian từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 31 tháng 11 năm 2014.
Địa điểm: tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.
CN
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác