Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi 2015

Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi 2015 - ảnh 1
Phim "Thầu chín ở Xiêm".
(Cinet)- Tuần phim kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015) và mừng Xuân Ất Mùi 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 30/01-05/02/2015 trong phạm vi cả nước.
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi 2015.  
Tuần phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hãng phim Hội Điện ảnh, Công ty cổ phần phim Truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trung tâm Chiếu phim quốc gia tổ chức.
Phim được chiếu trong Tuần phim: Phim truyện “Thầu Chín ở Xiêm” do Hãng phim Hội Điện ảnh sản xuất; “Người tình nguyện” do Công ty cổ phần phim Truyện I sản xuất; Phim tài liệu “Những người cộng sản” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.
Tuần phim là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác