Tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình

Tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình - ảnh 1
(Cinet)- Quyết định số 1279/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 .
Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em, thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 .
Đề cương tuyên truyền nhằm mục đích thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình nhằm hỗ trợ các thành viên gia đình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Về nội dung, thực hiện số tạp chí chuyên đề hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực trong gia đình; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm...); giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình nhằm hỗ trợ các thành viên gia đình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; doanh nhân và hạnh phúc gia đình; sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên…; bình đẳng giới trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình, về bình đẳng giới…; các mô hình tốt, điển hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình.
Tổ chức thực hiện chuyên trang Gia đình trên tạp chí (in/điện tử) tuyên truyền trong quý II-III năm 2016 (gồm 10 bài viết, 20 ảnh, dung lượng 20 trang, đăng tải trên 10 số Tạp chí).
Nội dung các chuyên trang: Tập trung tuyên truyền các văn bản mới về gia đình, công tác gia đình; các hoạt động của Bộ, ngành, địa phương thực hiện xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; các mô hình điển hình; kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm; giáo dục đời sống trong gia đình; sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên…; phê phán hành vi vi phạm pháp luật về gia đình, công tác gia đình.
Về tổ chức thực hiện, Vụ Gia đình cung cấp thông tin, tài liệu về các nội dung tuyên truyền trong Đề án cho phóng viên Tạp chí Gia đình và Trẻ em viết tin, bài và đặt bài; sử dụng các tin, bài đăng trên Tạp chí Gia đình và Trẻ em của các phóng viên vào các mục đích thông tin, tuyên truyền của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.
Tạp chí Gia đình và Trẻ em chủ động lên kế hoạch đặt bài, cử nhóm phóng viên theo dõi trực tiếp đi viết bài và đặt tin, bài về lĩnh vực hôn nhân gia đình, tổ chức mạng lưới cộng tác viên trong Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Viện nghiên cứu, các chuyên gia nhằm bảo đảm nội dung thông tin thiết thực, hiệu quả và phù hợp với các đối tượng. Hợp tác với các đơn vị liên quan để tuyên truyền về các sự kiện, các văn bản mới ban hành, các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về công tác gia đình ở các đơn vị một cách hiệu quả…
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác