Tờ trình ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản và Đại hàn Dân quốc về tăng cường hợp tác du lịch.

Tờ trình ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản và Đại hàn Dân quốc về tăng cường hợp tác du lịch. - ảnh 1
Việt Nam mong muốn đẩy mạnh tăng cường hợp tác du lịch
với các nước trên thế giới
(Cinet)- Tờ trình số 01/TTr-BVHTTDL ngày 07/01 của Bộ VHTTDL về việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản và Đại hàn Dân quốc về tăng cường hợp tác du lịch.
Dự thảo Bản ghi nhớ có tên gọi đầy đủ là “Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản và Đại hàn Dân quốc về tăng cường hợp tác du lịch”.
Dự thảo bao gồm 11 điều, quy định về Mục tiêu; Lĩnh vực hợp tác, theo đó các bên tham gia chia sẻ các mô hình tốt về phát triển du lịch có trách nhiệm và bền vững, về phát triển sản phẩm du lịch mới và xây dựng các chương trình tham quan du lịch trọn gói chung, chia sẻ nguồn lực và các phương tiện để hỗ trợ lẫn nhau về giáo dục và đào tạo du lịch, hỗ trợ và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các phân khúc du lịch khác vào các hội chợ, triển lãm và lễ hội du lịch, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch chung, các hoạt động truyền thông ứng phó với khủng hoảng bằng cách cung cấp ngay các thông tin chính xác và kịp thời cho các bên liên quan, thúc đẩy và tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án liên quan đến du lịch hoặc các hoạt động liên quan khác trên cơ sở cùng thống nhất thông qua việc trao quyền cho các Trung tâm được thành lập bởi các bên tham gia, trao đổi thông tin liên quan tới số liệu thống kê du lịch và chính sách phát triến du lịch, cơ hội đầu tư và số liệu kinh tế có liên quan, cùng tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm tìm hiểu và thảo luận các phương hướng mới cho phát triển và xúc tiến du lịch; Thi hành; Tổ chức thực hiện; Điều khoản tài chính; Sự tham gia của các tố chức và/hoặc khu vực tư nhân; Sửa đổi; Giải quyết tranh chấp; Các vấn đề khác; Các quyền và lợi ích khác; Thời hạn hợp tác và chấm dứt.
Người đại diện ký Bản ghi nhớ là đại diện của Chính phủ.
Ngôn ngữ Hiệp định: Tiếng Anh.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác