Tờ trình số 315/TTr-BVHTTDL ngày 24/12: Công nhận bảo vật quốc gia đợt 2

(Cinet)- Tờ trình số 315/TTr-BVHTTDL ngày 24/12 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia đợt 2, năm 2013.

Trống đồng.Trống đồng.

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 41a của Luật Di sản Văn hoá năm 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009, quy định các tiêu chí của bảo vật quốc gia và trình tự thủ tục công nhận bảo vật quốc gia, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010, quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia để các tổ chức, cá nhân đang lưu giữ các di vật, cổ vật có giá trị đề cử các hiện vật tiêu biểu vào danh sách bảo vật quốc gia.

Sau nhiều lần xét chọn từ các Hội đồng khoa học ở cơ sở, tỉnh, thành, ngành, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn, lập hồ sơ một số hiện vật tiêu biểu nhất gửi Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 2. Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận Bảo vật quốc gia cho 37 hiện vật, nhóm hiện vật, gồm:

1.     Trống đồng Đền Hùng (Văn hoá Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ)

2.     Trống đồng Cẩm Giang I (Văn hoá Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá)

3.     Mộ thuyền Việt Khê (Văn hoá Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

4.     Thạp đồng Hợp Minh (Văn hoá Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái)

5.     Bộ khoá đai lưng bằng đồng (Văn hoá Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ)

6.     Kiếm ngắn Núi Nưa (Văn hoá Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá)

7.     Bia “Xá lợi Tháp Minh” (Niên đại: năm 601, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh)

8.     Bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc (thời lý, hiện lưu giữ tại Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, tỉnh Tuyên Quang)

9.     Bia Sùng Thiện Diên Linh (thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa Long Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam)

10.  Bia chùa Sùng Khanh (thời Trần, hiện lưu giữ tại chùa Sùng Khánh, tỉnh Hà Giang)

11.  Bia Vĩnh Lăng Lam Kinh (thời Lê, hiện lưu giữ tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hoá)

12.  Chuông chùa Bình Lâm (thời Trần, hiện lưu giữ tại chùa Bình Lâm, tỉnh Hà Giang)

13.  Chuông chùa Vân Bản (thời Trần, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

14.  Đại hồng chung chùa Thiên Mụ (thời Nguyễn, hiện lưu giữ tại chùa Thiên Mụ, tỉnh Thừa Thiên Huế)

15.  Rồng đá (Xà thần) (thời Lý, hiện lưu giữ tại đền thờ Lê Văn Thịnh, tỉnh Bắc Ninh)

16.  Tượng Phật A Di Đà (thời Lý, hiện lưu giữ tại chùa  Ngô Xá, tỉnh Nam Định)

17.  Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (thời Lê Trung hưng, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

18.  Ba pho tượng Tam Thế (thời Lê Trung hưng, hiện lưu giữ tại chùa Linh Ứng, tỉnh Bắc Ninh)

19.  Tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (thời Lê Trung hưng, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

20.  Bộ chân đèn và lư hương gốm men (thời Mạc, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định)

21.  Vạc đồng (thời Lê Trung hưng, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá)

22.  Súng thần công (thời Nguyễn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh)

23.  Bia Võ Cạnh (Văn hoá Chămpa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

24.  Tượng Avalokitesvara (Văn hoá Chămpa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh)

25.  Tượng Avalokitesvara (Văn hoá Chămpa, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh)

26.  Tượng động vật Dốc Chùa (Văn hoá Đồng Nai, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương)

27.  Tượng Phật Bình Hoà (Văn hoá Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh)

28.  Tượng Phật Sa Đéc (Văn hoá Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh)

29.  Tượng Thần Visnu (Văn hoá Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp)

30.  Tượng thần Visnu (Văn hoá Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Long An)

31.  Tượng Nữ thần Durga (Văn hoá Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh)

32.  Tượng Avalokitesvara (Văn hoá Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh)

33.  Bộ sưu tập hiện vật vàng (Văn hoá Óc Eo, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Long An)

34.  Tranh “Vườn Xuân Trung Nam Bắc” (tác phẩm mỹ thuật của hoạ sỹ Nguyễn Gia Trí, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)

35.  Tranh “Hai thiếu nữ và em bé” (tác phẩm mỹ thuật của hoạ sỹ Tô Ngọc Vân, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

36.  Tranh “Em Thuý” (tác phẩm mỹ thuật của hoạ sỹ Trần Văn Cẩn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

37.  Tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” (tác phẩm mỹ thuật của hoạ sỹ Nguyễn Sáng, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác