Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười”

(Cinet) - Sáng 04/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã tham dự tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười”.
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL sẽ điều hành Chương trình Lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” được tổ chức nhằm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Theo kịch bản, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái sẽ điều hành chương trình Lễ kỷ niệm.

Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), mục đích nhằm khẳng định Cách mạng Tháng Mười Nga là mốc son chói lọi của phong trào cộng sản quốc tế, là ngọn đuốc soi đường cho các dân tộc bị áp bức trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là dịp để tuyên truyền ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nhận thức rõ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong suốt hơn 80 năm qua.

Đồng thời khẳng định, làm rõ những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là thành tựu cải cách, đổi mới, đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội, trong đó có Việt Nam. Qua đó, khẳng định chủ nghĩa xã hội là lựa chọn duy nhất, tất yếu của Việt Nam trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017) sẽ được tổ chức vào ngày 5/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam (số 01, Đại lộ Thăng Long quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 2
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 3
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 4
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 5
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 6
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 7
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 8
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 9
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 10
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 11
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 12
 
Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng Mười” - ảnh 13

Lan Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác