Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định của Chính phủ về Công tác dân tộc

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định của Chính phủ về Công tác dân tộc - ảnh 1
Hoạt động thường niên được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc
Việt Nam.
(Cinet)- Văn bản số 210/BC-BVHTTDL ngày 22/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi Ủy ban Dân tộc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc.
Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ trương, chính sách nhằm ưu tiên phát triển đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước trong đó có chính sách nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về Công tác dân tộc, Bộ VHTTDL đã chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Nghị định phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa; chính sách phát triển thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số; chính sách phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số.
Bộ VHTTDL luôn quán triệt nguyên tắc cơ bản trong thực hiện chính sách dân tộc là đảm bảo và thực hiện chính sách phát triển toàn diện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ đạo ngành văn hóa các cấp thực hiện nhiều chương trình công tác, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng phát triển đời sống văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật; tăng cường đầu tư để bảo tồn, phát huy, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.
Việc điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật, phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư; các thiết chế văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số được quan tâm xây dựng…
Để trong giai đoạn tới, các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, Bộ VHTTDL có một số kiến nghị, đề xuất như: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút các nguồn đầu tư từ xã hội hóa đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho khu vực miền núi, dân tộc thiếu số; Chỉ đạo tổ chức các hình thức giao lưu văn hoá các dân tộc ở các khu vực, vùng miền và từng dân tộc để tôn vinh, bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số…
T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác