Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Cinet) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái và Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở Trịnh Thị Thủy.

Tham dự Hội nghị có các đại diện của Ban, Bộ, Ngành, UBND tỉnh, Sở VHTTDL, VHTT các tỉnh/thành trên thành phố cả nước, các Cục, Vụ trực thuộc Bộ VHTTDL và đại diện 147 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Sau đây viết tắt là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).
 
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 1
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nội dung này đã trở thành một cuộc vận động lớn trong tầng lớp nhân dân, có tác động tích cực, mạnh mẽ đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Chính vì vậy, hoạt động này luôn được Đảng và nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thông qua những chủ trương, chính sách cụ thể.

Nhằm tiếp tụp tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội phù hợp với quá trình phát triển của đất nước, ngày 25/11/2005, Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Sau 10 năm triển khai thực hiện, Bộ VHTTDL phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo tổng kết.

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm đánh giá lại kết quả 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, trao đổi những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, đồng thời nêu lên những khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm giúp Bộ VHTTDL có thể tổng hợp báo cáo và đề xuất, xin chỉ đạo từ Chính phủ, Trung ương.  
 
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 2
Bà Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đọc Dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với bản Dự thảo báo cáo. Các đại biểu cũng đưa ra những trao đổi, đánh giá về quá trình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nêu bật những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định. Để tiếp tục thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, các đại biểu đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất: Bộ VHTTDL tham mưu đề xuất Chính phủ ban hành tiêu chí quốc gia về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong đó, quy định cho từng vùng từng miền và theo đặc thù của văn hóa phong tục tập quán để thực hiện được thuận lợi hơn; cần có sự kiểm tra, khảo sát thường xuyên tới địa phương để làm tốt hơn công tác chỉ đạo cũng như ban hành các văn bản hướng dẫn; tăng cường công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của toàn xã hội; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học nhằm làm sáng tỏ các phong tục, tập quán, các nghi thức không còn phù hợp; có quy định chế tài khen thưởng, xử phạt đối với các biểu hiện tiêu cực, những phong tục, tập quán lạc hậu; điều chỉnh văn bản ban hành để đáp ứng phù hợp với thực tiễn xã hội; bố trí nguồn kinh phí để giúp các địa phương khôi phục lại các truyền thống tốt đẹp…
 
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 3
Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã ghi nhận những ý kiến đóng góp từ phía các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng: Trước tình hình mới, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có những chuyển biến mới, đòi hỏi chúng ta phải ứng xử như thế nào cho phù hợp,… đồng thời, chỉ ra những khó khăn trong thực hiện việc phân cấp lễ hội. Thứ trưởng cũng đề nghị các lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước phải là những người làm gương đi đầu trong việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - ảnh 4
Quang cảnh Hội nghị.

Có thể thấy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần đưa Quyết định này thực sự đi vào cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; góp phần quan trọng trong việc đề cao vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; thúc đẩy, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sự tham gia tích cực trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tin, ảnh Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác