Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

(Cinet) - Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch 1797/KH-BVHTTDL nhằm triển khai một cách sâu rộng Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
 
Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Ảnh:tienganh247.com.vn)

Theo đó, việc triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ gồm những nội dung sau:

Tổ chức triển khai Chỉ thị: Phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức triển khai Chỉ thị trong các hội nghị, hội thảo của các cơ quan, tổ chức từ Trung ương tới địa phương; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong các tổ chức Đảng (thời gian thực hiện: Quý II, III/2017)

Xây dựng, hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình: Ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và hướng dẫn thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thời gian thực hiện từ Quý II đến quý IV/2017).

Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo các đề án, chương trình đã được phê duyệt: Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững đến năm 2020; Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020.

Về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, Bộ VHTTDL giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL, Sở VHTT trực thuộc Trung ương như sau:

Vụ Gia đình là đơn vị thường trực tham mưu, theo dõi và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chỉ thị; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghiêm túc thực hiện việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phạm vi quản lý; phối họp với Vụ Gia đình trong các hoạt động truyền thông, hội nghị, hội thảo và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị theo định kỳ hàng năm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ động tham mưu UBND cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành tại địa phương đảm bảo nâng cao hiệu quả thực hiện các Đề án, Chương trình, Chỉ thị về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đã được phê duyệt; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị (lồng ghép trong báo cáo công tác gia đình hàng năm) về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 15/12 hàng năm.

Anh Vũ
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác