Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Công an trong lĩnh vực thư viện

(Cinet)- Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã phối hợp với Bộ Công an triển khai nhiều nội dung hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong hệ thống Thư viện Công an nhân dân.
 
Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Công an trong lĩnh vực thư viện - ảnh 1
Ảnh minh họa: Ký kết chương trình phối hợp giữa Vụ Thư viện và Cục Công tác chính trị. 
 
Cụ thể, tại văn bản số 1456/BVHTTDL-TV ngày 11/4/2017, Bộ VHTTDL và Bộ Công An giao Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) và Cục Công tác Chính trị (Tổng cục Chính trị Bộ Công an) chỉ đạo triển khai các nội dung tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách báo, khuyến khích đọc sách; đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong hệ thống thư viện Công an nhân dân (CAND) nâng cao văn hóa đọc, kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin cho cán bộ, chiến sĩ CAND; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, các kỹ năng cho cán bộ thư viện, nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện CAND; hội thảo, hội nghị chuyên đề về công tác thư viện và văn hóa đọc. Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ làm công tác thư viện của CAND; tài liệu hướng dẫn phương pháp đọc và phát triển kỹ năng đọc, sử dụng thông tin cho cán bộ, chiến sĩ CAND; Bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn có liên quan đến lĩnh vực thư viện trong lực lượng CAND. Xây dựng đề án phát triển thư viện, nâng cao văn hóa đọc trong CAND. Khảo sát, kiểm tra thực tiễn, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để tăng cường sự phối hợp hoạt động đảm cho các hoạt động học tập suốt đời trong hệ thống thư viện CAND và của cộng đồng; tạo cơ chế giúp các thư viện CAND và thư viện công cộng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư có thể hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh nghiệm quản lý; nguồn nhân lực... thư viện; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung Chương trình phối hợp tại các địa phương; đề xuất khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích.

Để chương trình triển khai có hiệu quả thiết thực, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị lực lượng CAND tiến hành rà soát, đánh giá chương trình phối hợp số 2645/CTr- BVHTTDL-BCA; Bổ sung xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể gắn với Chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực thư viện phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; Tiếp tục bảo đảm nguồn sách cho kho sách luân chuyển của thư viện cấp tỉnh, mở rộng, triển khai xây dựng kế hoạch luân chuyển sách báo, tài liệu giữa hệ thống thư viện công cộng với các thư viện, tủ sách thuộc lực lượng CAND đóng trên địa bàn; Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tại thư viện, tủ sách cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác thư viện trong lực lượng CAND trên địa bàn; Nghiên cứu, đề xuất các phương án hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND sử dụng thư viện công cộng phục vụ các hoạt động học tập suốt đời, như: phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất của hệ thống thư viện CAND và vốn tài liệu của thư viện công cộng; cấp thẻ thư viện miễn phí cho chiến sỹ CAND tại các thư viện công cộng, tham gia xây dựng và phát triển phong trào văn hóa đọc, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương ham đọc sách và tự học của Hồ Chí Minh” cho cộng đồng nói chung, trong toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch và lực lượng CAND nói riêng trên địa bàn.

D.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác