Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định “Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”

Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định “Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em” - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành kế hoạch (số 3864/KH-BVHTTDL) về việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định “Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”.
Mục tiêu của kế hoạch là triển khai thực hiện, đánh giá Tiêu chí liên quan đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch (cụ thể là Tiêu chí 14: Điểm vui chơi, giải trí và tổ chức hoạt động văn hóa vui chơi, rèn luyện thể chất trẻ em).
Về nội dung thực hiện:
- Xây dựng Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cử đơn vị đầu mối tham gia phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ban, ngành, đoàn thể.
- Xây dựng Hướng dẫn việc thu thập, đánh giá các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em liên quan đến ngành (triển khai, thực hiện Tiêu chí 14 trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).
- Tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương.
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ tại cơ sở tham gia Hội đồng đánh giá, xem xét, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại địa phương.
Căn cứ Hướng dẫn của Bộ VHTTDL, thu thập, đánh giá và báo cáo Trung ương định kỳ hằng năm số liệu của địa phương liên quan đến Tiêu chí 14 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác