Trình Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”

(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3039/BVHTTDL-TV ngày 5/8/2016 gửi Văn phòng Chính phủ về việc trình Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”.
 
Trình Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030” - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: vienkiemsat.haiduong.gov.vn

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 18/01/2016 về dự thảo Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”, Bộ VHTTDL đã hoàn thiện Báo cáo tổng hợp Đề án, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và gửi Công văn số 456/BVHTTDL-TV ngày 19/02/2016 đề nghị các Bộ có liên quan lấy ý kiến góp ý cho Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, VHTTDL đã nhận được ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 15/4/2016, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1302/BVHTTDL-TV gửi Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ để xem xét cho ý kiến. Tiếp đó, Bộ VHTTDL đã nhận được thêm văn bản góp ý của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ VHTTDL đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo và gửi kèm Hồ sơ Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý cho Dự thảo của các Bộ, Ngành có liên quan; Bản sao chụp các ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành nói trên.

BTV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác