Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đón đoàn Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đón đoàn Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan. - ảnh 1
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đón đoàn Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan.
(Cinet)- Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 24/3 của Bộ VHTTDL về việc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đón đoàn Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NTĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đổi ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 nam 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thế thao và Du lịch về việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoai của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Họp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Bộ VHTTDL cho phép Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đón đoàn 03 đại biểu trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan do GS. Zdzilaw Wolk, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn sang làm việc tại Trường triển khai Thỏa thuận hợp tác học thuật giữa 02 trường đã ký năm 2014.
Thời gian: Từ ngày 03/4/2016 đến ngày 07/4/2016
Về kinh phí:
Trường Đại học Zielona Gora chịu trách nhiệm chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, visa, bảo hiểm và một phần chi phí sinh hoạt.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chịu trách nhiệm chi trả chi phí lễ tân, đón tiếp, quà tặng, ở và mời cơm đoàn đại biếu, trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Trường.
T.Dung
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác