Truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các dân tộc có số dân rất ít người

(Cinet) - 04 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các dân tộc có số dân rất ít người sẽ được tổ chức tại 4 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang và Quảng Bình trong năm 2017.

Ngày 27/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức 04 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các dân tộc có số dân rất ít người, năm 2017.
 
Truyền dạy văn hóa phi vật thể cho các dân tộc có số dân rất ít người - ảnh 1
Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn. Ảnh: vinaculto

Theo đó, Bộ VHTTDL đồng ý tổ chức 04 lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho các dân tộc có số dân rất ít người, năm 2017, bao gồm: dân tộc Si La tại tỉnh Điện Biên, dân tộc La Ha tại tỉnh Sơn La, dân tộc Pà Thẻn tại tỉnh Tuyên Quang và dân tộc Chứt tại tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, Sở VHTTDL, Sở VHTT 04 tỉnh tổ chức thực hiện.

Việc mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho các dân tộc có số dân rất ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang và Quảng Bình nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc ít người; Góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triến bền vững văn hoá các dân tộc trên địa bàn các tỉnh trên. Mặt khác, động viên đồng bào dân tộc Si La, La Ha, Pà Thẻn, Chứt trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào…

Lan Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác