Truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thế cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai

Truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thế cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet) – Lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thế cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai, năm 2016 diễn ra trong 03 ngày (từ 11-13/05/2016) tại huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 1370/KH-BVHTTDL ngày 22/4 ban hành kế hoạch chi tiết mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thế cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai, năm 2016.
Lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thế cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai, năm 2016 do Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Văn phòng Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức.
Lớp truyền dạy được tổ chức là một hoạt động thiết thực nhằm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hoá đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; Từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy tính năng tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Bố Y. Góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững văn hoá các dân tộc tỉnh Lào Cai, đồng thời khơi dậy phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Bố Y. Bên cạnh đó, lớp truyền dạy còn hướng tới việc động viên đồng bào dân tộc Bố Y trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.
Tại lớp học, 80 học viên là các thanh thiếu niên dân tộc Bố Y sẽ được chính các nghệ nhân của cộng đồng mình truyền dạy các trò chơi đồng dao của dân tộc Bố Y tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai góp phần từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.
Từ kết quả lớp truyền dạy, Vụ Văn hóa dân tộc sẽ tổ chức xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thế đối với nhiều dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.
K.Anh

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác