Tu bổ di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 19/3 đến ngày 29/3/1947 (nhà ông Nguyễn Văn Sĩ), tỉnh Phú Thọ.

Tu bổ di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 19/3 đến ngày 29/3/1947 (nhà ông Nguyễn Văn Sĩ), tỉnh Phú Thọ. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Văn bản số 3956/BVHTTDL-DSVH ngày 23/9  của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc chủ trương Tu bổ di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 19/3 đến ngày 29/3/1947 (nhà ông Nguyễn Văn Sĩ), tỉnh Phú Thọ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 3771/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 19/3 đến ngày 29/3/1947 (nhà ông Nguyễn Văn Sĩ) thuộc xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 19/3 đến ngày 29/3/1947 (nhà ông Nguyễn Văn Sĩ) để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Tuy nhiên, căn cứ nội dung, quy mô đầu tư, bao gồm: Tu bổ nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm, sân trung tâm, tường rào, bãi đỗ xe; phục hồi hầm trú ẩn; bảo quản, tu sửa các hiện vật gốc và bổ sung đồ thờ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ dự án tu bổ di tích, trong đó cần nghiên cứu giải pháp bảo quản các hiện vật gốc và cân nhắc việc phục hồi hầm trú ẩn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 19/3 đến ngày 29/3/1947 (nhà ông Nguyễn Văn Sĩ).
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác