Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2015)

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2015) - ảnh 1
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
(Cinet)- Theo văn bản số 1559/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2015) trên Báo Gia đình và Xã hội, báo Pháp luật Việt Nam.
Theo đó, Bộ đã giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức việc tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2015 “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề công tác gia đình năm 2015 “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình”; tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; về vai trò, giá trị của gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc; các mô hình điển hình gia đình và thực hiện công tác gia đình; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình.
Công tác tuyên truyền và hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam được thực hiện qua hình thức tuyên truyền qua chuyên trang Gia đình trên các số báo ngày.
Thời gian tuyên truyền sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2015.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác