Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)

(Cinet)- Công văn số 299-CV/ĐU của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các chi ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)”.
 
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: hanoi.gov.vn)

Theo đó, thực hiện Công văn số 128-CV/BTG ngày 05/9/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc “Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)”, Đảng ủy Bộ đề nghị các cấp ủy triển khai:

Phổ biến, quán triệt tới từng đảng viên tại sinh hoạt chi bộ, đồng thời chỉ đạo tổ chức công đoàn trực thuộc tuyên truyền nội dung về Ngày toàn quốc kháng chiến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng trong Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, treo một trong 08 khẩu hiệu tuyên truyền sau tại trụ sở làm việc của đơn vị: “Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)”; “Phát huy tinh thần Ngày Toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016”; “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị”; “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần XII của Đảng”; “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”; “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Lan Phạm

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác