Vụ Thư viện triển khai kế hoạch 9 tháng cuối năm 2017

(Cinet)- Sáng 20/3, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã diễn cuộc họp triển khai Kế hoạch 9 tháng cuối năm 2017 của Vụ Thư viện dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái.
Trong 3 tháng đầu năm 2017, Vụ Thư viện đã thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao.
 
Vụ Thư viện triển khai kế hoạch 9 tháng cuối năm 2017 - ảnh 1
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì cuộc họp.

Cụ thể, Vụ đã chuẩn bị hồ sơ để lấy ý kiến các Bộ, ngành để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện;  Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, trình và được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 phê duyệt: “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Hướng dẫn địa phương: triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 quy định về quy chế hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã; đổi mới việc cung cấp dịch vụ thư viện và hoạt động cấp thẻ thư viện; Hướng dẫn tham dự Sơ khảo Hội thi cán bộ thư viện giỏi toàn quốc và Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách, chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”; Triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, tên đề tài trong năm 2017-2018: “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nông thôn mới ở Việt Nam”; Tổng hợp, phân tích và tiếp thu các ý kiến góp ý Dự án Tiêu chuẩn Quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện”; Đăng ký và bảo vệ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia 2018-2019: “Thông tin và tư liệu -Thống kê thư viện”; Phối hợp với Ban Quản lý Dự án BMGF-VN và Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm CNTT của Bộ VHTTDL chuẩn bị tiếp nhận thiết bị, trang Web, phần mềm quan sát OBV, phần mềm thống kê thư viện và kết quả của hợp phần nội dung; Triển khai biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II, III, IV
 
 
Vụ Thư viện triển khai kế hoạch 9 tháng cuối năm 2017 - ảnh 2
Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2017.

Về kế hoạch 9 tháng cuối năm, Vụ Thư viện sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đã được phê duyệt, bao gồm: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thư viện; Triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ;  Xây dựng Dự án Tiêu chuẩn Quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện”; Tổ chức các sự kiện như: Hội nghị - Hội thảo: “Tổng kết và đánh giá thư viện cấp huyện, cấp xã ở Việt Nam - Mô hình quản lý và hoạt động”; Sơ khảo Hội thi cán bộ thư viện giỏi toàn quốc; Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách, chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”; …Tập huấn phổ biến các văn bản mới về lĩnh vực thư viện và hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê thư viện; Tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện; Hoàn thiện và nghiệm thu bộ tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh thư viện viên hạng II, III, IV; Biên soạn tài liệu hướng dẫn các thư viện đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời của người dân; Triển khai thực hiện “Chương trình phối hợp công tác giữa  Bộ VHTTDL và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020”; Triển khai Chương trình phối hợp công tác với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường hoạt động phục vụ sách báo trong các điểm Bưu điện - Văn hóa xã; Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Công tác Chính trị - Tổng cục Chính trị Bộ Công An và Vụ Thư viện trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trong CAND; Xây dựng và tổ chức phong trào “Đọc sách và làm theo tấm gương tự học của Hồ Chí Minh” trong toàn ngành VHTTDL và trong cộng đồng: Xây dựng tủ sách, góc đọc sách, phong trào đọc sách; Phối hợp với Ban Quản lý Dự án BMGF-VN và Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ VHTTDL xem xét, rà soát thủ tục tiếp nhận phần liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thư viện từ Dự án BMGF-VN.
 
 
Vụ Thư viện triển khai kế hoạch 9 tháng cuối năm 2017 - ảnh 3
Quang cảnh cuộc họp.

Vụ Thư viện đã đưa ra một số đề xuất với lãnh đạo Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho Vụ Thư viện, Trung tâm Công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và vận hành các hợp phần liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thư viện từ Dự án BMGF-VN. Đồng thời bổ sung kinh phí để triển khai “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15/3/2017.
Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đề nghị Vụ Thư viện làm Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ về cách triển khai Đề án Văn hóa đọc, Dự thảo kế hoạch triển khai của Bộ, trong đó nêu rõ các đầu mục, nhiệm vụ, có lộ trình cụ thể,…Từ đó đề xuất kinh phí thực hiện và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đối với việc tiếp nhận từ Dự án BMGF-VN, cần nghiên cứu kỹ các cơ sở pháp lý, phối hợp tốt Vụ Kế hoạch,Tài chính, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện đúng quy trình, thủ tục đảm bảo đúng quy định pháp luật; xây dựng kế hoạch cụ thể theo hướng dẫn của vụ Kế hoạch, Tài chính trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.
D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác