Xây dựng bộ tiêu chí ứng xử đạo đức trong gia đình Việt Nam

(Cinet) – Ngày 19/9, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 3294/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Bộ tiêu chí ứng xử đạo đức trong gia đình Việt Nam.
 
Xây dựng bộ tiêu chí ứng xử đạo đức trong gia đình Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: vovworld.vn)

Việc xây dựng và thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử đạo đức trong gia đình Việt Nam” góp phần xác đình và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa cho con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiên đại hóa, hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

Đồng thời, việc xây dựng và thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử đạo đức trong gia đình Việt Nam” còn góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu, xây dựng “Bộ tiêu chí ứng xử đạo đức trong gia đình Việt Nam” đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình thủ tục, tiêt kiệm kinh phí; nội dung Bộ tiêu chí không trái với quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống của người Việt Nam, tiếp thu những giá trị mới của thời đại, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn kết với hành vi thói quen trong mỗi gia đình.

Anh Vũ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác